المحلول، ويخلط ذلك في إناء به عسل نحل وتؤكل كالمربى يومياً وفي أي وقت ولكن بخبز- Dans une plaque à fournil, arranger les cuisses en compagnie de poulet alors ces badigeonner avec le beurre mélangé à cette motarde.سقوط الشعر، كما يساعد في عملية الهضم و… Read More